ZODIAC MURAL

生肖壁畫

 

Hiromi Ueyoshi

春燕

 

 

2016

@ Lijiang Studio